Vydechni si a uzdrav se

Podmínky používání

Cílem této stránky není léčit, ale podávat srozumitné informace o možnostech a cestách jak SE vyléčit. Tyto stránky vysvětlují srozumitelnou formou široké spektrum dopadů na naše zdraví, ať uz kvůli špatným stravovacím návyků nebo uspěchanému životu, jenž způsobují civilizační choroby a negativně ovlivňují naše zdraví. Dále se snaží ukázat možnosti, jak se sebou celistvě pracovat. Dozvíte se zde návody a doporučení, jak lze nepříznivé faktory negativně ovlivňující zdraví zvrátit. Naučím vás, jak se chovat, pokud již nemoc vznikla, jak s ní pracovat a následně pochopit či ji dokonce eliminovat ze svého života, a pomocí pochopení problematiky v komplexních souvislostech si zachovat silné zdraví. Zdravotnictví, doktoři, společnost, systém... téměř nikdo ze zde uvedených nechce, abychom se vzdělávali o našem těle a mysli. Proto dnešní společnost vypadá tak, jak vypadá. Základem je převzít plnou odpovědnost za sebe a nespoléhat na někoho, že to udělá za nás. Je nutné připustit si, že bolest, nemoc i zbytečná předčasná smrt je pouze dopadem naší nevědomosti, lenosti a neochoty s tímto fenoménem pracovat. Udělejte si na sebe čas a prostor, a vraťte se ke své rovnováze.

§
Důležité upozornění:
Informace zveřejněné na těchto stránkách nelze považovat za lékařská doporučení, lékař ani léčitel nejsem. Jedná se o mé vlastní zkušenosti s mou nemocí. Vědomosti jsou získané mnohaletým samostudiem, které je zároveň mým koníčkem. Jsou to mé nebo převzaté názory, se kterými disponuji již 13 let. Rozhodně nedoporučuji čtení těchto stránek osobám mladším 18 let a osobám s omezenou svéprávností. Část informací a postupů zde zveřejněných vyžaduje selektivní a logické myšlení, dobrý pozorovací dar a zdravý selský rozum. Jako autor rozhodně nepřebírám jakoukoliv zodpovědnost, nelze ručit za nechápavost nebo neuvážené experimentování. Samozřejmě existuje malé, ale reálné riziko špatného pochopení, nebo provedení uvedeného postupu, případně vyvolání intenzivní detoxikační reakce s nežádoucím vedlejším projevem. Kde si nejste jisti správností postupu, nic nezkoušejte, radši se ptejte. Vaše zdraví je příliš cenné na to, aby bylo ničeno nezodpovědnými pokusy.

Potvrzením, že souhlasíte, vstoupíte a můžete začít měnit svůj život vědomějším přístupem.